DỊCH VỤ PHÁP LÝ
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Văn phòng - 02383.836.633

Trưởng Văn phòng - 0985.633.006
Hôm nay: 1,032 | Tất cả: 7,288,672
LIÊN KẾT FACEBOOK
 
TIN TỨC Bản in
 
𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗵𝗶𝗲̣̂𝘂 𝗸𝗵𝗼̛̉𝗶 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗵𝗼̛̣𝗽 𝗺𝗼̛̉ 𝘁𝗵𝘂̛̀𝗮 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟬𝟭/𝟬𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟳
Tin đăng ngày: 8/5/2021 - Xem: 35
 
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐤𝐞̂́ 𝐦𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐛𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐝𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮, đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐝𝐢 𝐬𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐮̛̀𝐚 𝐤𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐁𝐨̣̂ 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐝𝐚̂𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝟐𝟎𝟏𝟓 𝐜𝐨́ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐥𝐮̛̣𝐜, 𝐭𝐮̛́𝐜 𝟎𝟏/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟏𝟕 𝐦𝐚̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮́𝐜. 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐱𝐚́𝐜 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐨̉ 𝐧𝐠𝐨̉ 𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐫𝐨̃ 𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐝𝐚̂̃𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐠𝐚̂𝐲 𝐧𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐥𝐚̂̃𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠. Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2020/DS-PT ngày 15/01/2020 về tranh chấp thừa kế tài sản, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có dung như sau: “Cụ L chết ngày 02/02/1985 (không để lại di chúc), cụ Nhn chết ngày 02/06/2016, hai cụ có tài sản nhà và đất diện tích 1185,6 m2 đất, ao vườn tại tại Quỳnh Cư 2, phường Hùng Vương, quận Hbg, thành phố Hpg. Cụ L và cụ Nhn sinh được 05 người con là ông Hng, bà O, bà Chm, bà Km và bà Hn. Ngày 15/11/2016, ông Hng khởi kiện vụ án yêu cầu chia di sản thừa kế cụ L và cụ Nhn để lại và yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo nhận định của Tòa án cấp cao tại Hà Nội về thời hiệu khởi kiện: áp dụng khoản 1 Điều 623 Bộ luật dân sự 2015 về thời hiệu thừa kế để thụ lý giải quyết. Đối với trường hợp thừa kế mở trước ngày 10/09/1990 thì thời hiệu khởi kiện thực hiện theo Điều 36 Pháp lệnh thừa kế năm 1990 và thời hiệu khởi kiện tính từ ngày 10/09/1990; do đó, vụ án còn trong thời hiệu khởi kiện theo quy định.” Thừa kế là một trong những quyền cơ bản nhằm bảo vệ quyền tài sản của mỗi công dân. Tuy nhiên, quyền thừa kế không phải là vô thời hạn mà phải có thời hạn nhất định do pháp luật quy định, đó là thời hiệu. Vấn đề xác định thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là hết sức quan trọng để Tòa án có thụ lý, giải quyết vụ án hay ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án. Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Điều 623. Thời hiệu thừa kế 1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. … Theo đó, đối với các tranh chấp chia di sản thừa kế là bất động sản mà người để lại di sản chết sau ngày 01/01/2017 thì hiển nhiên thời hiệu áp dụng là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Vậy cụ L chết năm 1985, trước ngày Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực thì Tòa án có thể áp dụng thời hiệu như quy định không? Điều 688. Điều khoản chuyển tiếp 1. Đối với giao dịch dân sự được xác lập trước ngày Bộ luật này có hiệu lực thì việc áp dụng pháp luật được quy định như sau: 2. a) … Theo cách diễn đạt tại khoản 1 Điều 688 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì chỉ các giao dịch dân sự mới áp dụng thời hiệu chia di sản thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế. Trong trường hợp vụ án trên, cụ L trước khi chết không để lại di chúc, tức đây là thừa kế theo pháp luật. Nếu là chia di sản thừa kế theo di chúc thì áp dụng thời hiệu 30 năm là có cơ sở. Tuy nhiên, tại Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015 đã định nghĩa “Giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Như vậy, thừa kế theo pháp luật không phải là một giao dịch dân sự, liệu có thể áp dụng thời hiệu chia di sản thừa kế cho trường hợp này là 30 năm hay không? Đối chiếu với Án lệ số 26/2018/AL có phần nội dung khái quát như sau: “Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 1 Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2017), thì thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. … Như vậy kể từ ngày Bộ luật Dân sự năm 2015 có hiệu lực thi hành, Tòa án áp dụng quy định tại Điều 623 Bộ luật Dân sự năm 2015 để xác định thời hiệu đối với trường hợp mở thừa kế trước ngày 01-01-2017” Nội dung Án lệ đã chấp nhận việc áp dụng thời hiệu 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế đối với các yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản mà người để lại di sản chết trước ngày Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực. Việc phát triển nội dung án lệ đã bổ sung các thiếu sót trong quy định về thời hiệu của pháp luật, đồng thời mở ra hướng giải quyết mới cho tòa án, giúp các tranh chấp về chia di sản thừa kế không bị bỏ ngỏ vì hết thời hiệu.
 
Tin tức khác:
Điểm mới Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế với cá nhân kinh doanh (18/6/2021)
Hà Nội: Gã trai bị bắt khi đang "ship" bằng đại học, con dấu giả của ủy ban (18/6/2021)
Cấp 4 “sổ đỏ” trái pháp luật, 9 bị can ở TP Tuy Hòa bị đề nghị truy tố (15/6/2021)
Hướng dẫn về kiểm sát việc giải quyết vụ án chia di sản thừa kế (12/6/2021)
Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư (11/6/2021)
Hiểu đúng về đất không có tranh chấp? (8/6/2021)
𝐓𝐇𝐔̉ 𝐓𝐔̣𝐂 𝐌𝐔𝐀 𝐁𝐀́𝐍 𝐂𝐀̆𝐍 𝐇𝐎̣̂ 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐂𝐔̛ (7/6/2021)
𝐂𝐀́𝐂 𝐕𝐀̂́𝐍 Đ𝐄̂̀ 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐐𝐔𝐀𝐍 Đ𝐄̂́𝐍 𝐋𝐈̃𝐍𝐇 𝐕𝐔̛̣𝐂 Đ𝐀̂̀𝐔 𝐓𝐔̛ (5/6/2021)
Những thay đổi lớn liên quan đến thẻ bảo hiểm y tế người lao động cần biết (3/6/2021)
Công an Hà Nội truy nã đặc biệt Lê Dũng Vova (2/6/2021)
𝟎𝟓 𝐪𝐮𝐲 đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐯𝐞̂̀ '𝐬𝐨̂̉ đ𝐨̉' 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟎𝟖/𝟎𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟏 (31/5/2021)
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không công chứng (28/5/2021)
Bắt tạm giam nữ hiệu trưởng chiếm đoạt gần 1,8 tỷ đồng tiền ăn của học sinh (26/5/2021)
Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021 (25/5/2021)
Cá nhân đã được nhận thế chấp 'sổ đỏ' (24/5/2021)
Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự
Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà Yên Hòa, Số 9A Nguyễn Trãi,Tp. Vinh, Nghệ An
ĐT/Fax: 0238.383.6633 - Hotline: 09.1234.1915
Email: dienlsg@yahoo.com
http://luatsunghean.com; http://luatsunghean.vn
Tin tức
  • Điểm mới Thông tư 40/2021/TT-BTC về thuế với cá nh ...
  • Hà Nội: Gã trai bị bắt khi đang "ship" bằng đại họ ...
  • Cấp 4 “sổ đỏ” trái pháp luật, 9 bị can ở T ...
  • Hướng dẫn về kiểm sát việc giải quyết vụ án chia d ...
  • Chính thức bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với côn ...
  • Hiểu đúng về đất không có tranh chấp? ...
  • 𝐓𝐇𝐔̉ 𝐓𝐔̣𝐂 𝐌𝐔𝐀 𝐁𝐀́𝐍 𝐂𝐀̆𝐍 𝐇𝐎̣̂ 𝐂𝐇 ...
  • 𝐂𝐀́𝐂 𝐕𝐀̂́𝐍 Đ𝐄̂̀ 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐋𝐈𝐄̂𝐍 𝐐𝐔𝐀 ...
  • 09.1234.1915